NMBUs Prosjektskole

- 1 workshop og 6 kurs innen prosjektfaget -

Velkommen!

Prosjektskolen skal bidra til å styrke kompetansen på prosjektstyring og prosjektledelse innenfor administrativ utvikling. Ved å profesjonalisere prosjektledere, og heve kunnskapen om prosjekt både for prosjektdeltakere og prosjekteiere, ønsker vi å oppnå følgende:

  • Mer effektiv prosjektgjennomføring 
  • Bedre kontroll på fremdriftsplaner og kostnader
  • Bedre kvalitet og måloppnåelse i prosjektene
  • Sikre realisering av gevinster
  • Tydeliggjøring av roller og ansvar
  • Beholde og tiltrekke oss dyktige prosjektressurser

Hovedmålet med Prosjektskolen er å bidra til en profesjonalisering av alle som har en rolle i et administrativt utviklingsprosjekt ved NMBU. Kompetansehevingen vil gi merverdi for den enkelte, for prosjektene og for organisasjonen som helhet. NMBUs prosjektmodell integreres i kursene som inngår i Prosjektskolen. Kompetanseprogrammet bygger på anerkjent prosjektteori som ProsjektveiviserenProject Management Body of Knowledge og PRINCE2®, samt beste praksis fra NMBU.

Holte Academy leverer innholdet i kursene, gjennomfører kursene og har ansvar for kursadministrasjonen i samarbeid med NMBU.

Prosjektskolen inkluderer 6 ulike kurs fordelt over 3 nivåer. Hovedmålgruppen er ansatte og ledere innenfor administrasjon som er vurdert til å ha en rolle i ett eller flere prosjekter. Dette innebærer en styrt påmelding der nærmeste leder til den enkelte medarbeider skal godkjenne deltakelse på prosjektkursene. Kursene er kostnadsfrie for deltagerne. Nivå 1 består av et digitalt innføringskurs for alle som har deler av arbeidet sitt i prosjekter. Alle prosjektressurser ved NMBU oppfordres til å gå gjennom nivå 1 enten de er ferske eller erfarne innen faget. 

Nivå 2 gir en faglig fordypning innen ulike felt av prosjektfaget. Dette nivået inneholder kurs for deg som har erfaring med prosjektarbeid og som skal gå inn i en profesjonell rolle som prosjektleder, eller en lederrolle i prosjekter enten som prosjekteier eller innenfor porteføljestyring. 

Nivå 3 retter seg mot ytterligere profesjonalisering innen prosjektfaget. 

Kurskalender 2022 og kursbeskrivelser

Klikk på bildet for påmelding og mer informasjon om hvert enkelt kurs

Gevinstworkshop 1/2 dag

Ingen planlagte kursdatoer

2.3
Planlegging og realisering av gevinster


Ingen planlagte kursdatoer

3.1
Eierstyring og gevinstrealisering


Ingen planlagte kursdatoer

3.2
Rollen som prosjektstyremedlem


Ingen planlagte kursdatoer